The Event Foundation

The Event Foundation bestaat sinds 2006 en heeft een anbi-erkenning als charitatieve organisatie. De stichting is opgezet door Emolife om op onafhankelijke wijze mede de filosofie van Emolife waar te maken. Concreet helpt The Event Foundation om de techniek event fundraising toegankelijk te maken voor NGO’s.

Mogelijkheden

1. The Event Foundation fungeert onder voorwaarden als opdracht-gever bij de organisatie van events voor goede doelen. Daardoor ligt het financieel risico bij The Event Foundation, en niet bij het goede doel.

2. In sommige gevallen gaat The Event Foundation zelfs verder en kan het de volledige verantwoordelijkheid voor een campagne of stichting overnemen.

3. Als charitatieve organisatie kan The Event Foundation de opbrengsten van events en campagnes netto doorschenken aan de opdrachtgever in een voor iedereen zeer transparante structuur.

De volgende events zijn onder auspiciën van de stichting opgezet:

Organisatie

Bert Cocu

BESTUUR
Voorzitter

Jan Korver

BESTUUR
Secretaris en Penningmeester

Annette Knijnenberg

RAAD VAN TOEZICHT
Marketing Communications Fort Advocaten

Michel van den Munckhof

RAAD VAN TOEZICHT
Managing Director BAM Infra Rail

Governance

Emolife en Stichting The Event Foundation hebben in een Memorandum van Overeenstemming de onderlinge verhouding vastgelegd: Emolife is garantstaande sponsor van de stichting en levert in natura service en support, bestaande uit onder meer financiële administratie, secretariaat, huisvesting en communicatie. Jaarlijks wordt de hoogte van de natura sponsoring gerapporteerd aan bestuur en RVT.

Zowel de bestuurders als leden Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden zonder recht op vergoeding.


JAARVERSLAG 2022 ACTIVITEITENOVERZICHT 2022 BELEIDSPLAN 2018-2023
STANDAARDFORMULIER PUBLICATIEPLICHT

Contact

Stichting The Event Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 34247981 te Amsterdam. Het fiscale nummer is 815737622 (RSIN).

Heeft u vragen over één van onze evenementen of wilt u inzage in de cijfers van de fondsenwervingsactiviteiten, dan kunt deze opvragen via ons secretariaat. Vanaf uiterlijk 1 juli ieder jaar vindt u een verantwoording van alle financiële gegevens van het jaar ervoor op deze site, conform de publicatieplicht voor anbi-instellingen.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen